:: محورهای همایش


محورهای فرعی :
1-شبکه سازی گفتمان فاطمی سلام الله علیها در عرصه مقاومت 
الف-تجلی گفتمان فاطمی سلام الله علیها در شهدای زن حوزه مقاومت 
ب-تصویر زن در سینمای مقاومت با محوریت الگوی فاطمی سلام الله علیها
ج- شبکه سازی در نقش زنان  در کشورهای محور مقاومت 
د-حضرت زینب سلام اله علیها و  و مدل الگو پذیری او از گفتمان فاطمی سلام الله علیها در عرصه مقاومت 

2- شبکه سازی گفتمان فاطمی سلام الله علیها در عرصه زن و خانواده
الف-نحوه شبکه سازی گفتمان فاطمی سلام الله علیها درایفای  نقش مادری زنان 
ب-نحوه شبکه سازی گفتمان فاطمی سلام الله علیها در ایفای نقش همسری 
ج-مولفه های رفتاری زن تراز در عینیت بخشی به هویت همسری و رسالت مادری با تاثیر پذیری از الگوی فاطمی سلام الله علیها
د-نحوه شبکه سازی گفتمان فاطمی سلام الله علیها در عرصه حجاب و عفاف 

3- شبکه سازی گفتمان فاطمی سلام الله علیها در عرصه مشارکت

الف-گفتمان فاطمی سلام الله علیها در عرصه مشارکت سیاسی 
ب-تاثیر گفتمان فاطمی سلام الله علیها در مشارکت اقتصادی زنان در خانواده 
ج- تاثیر گفتمان فاطمی سلام الله علیها بر الگوی اشتغالی زنان در فعالیتهای اجتماعی 
ت- تاثیر گفتمان فاطمی سلام الله علیها بر مشارکت زنان در تحقق تمدن نوین اسلامی
پ- نقش زنان دانشمند و متفکر در علوم مختف در شبکه سازی گفتمان فاطمی سلام الله علیها 
د- شبکه سازی گفتمان فاطمی سلام الله علیها در منظومه فکری امام خمینی(رحمه الله ) و امام خامنه ای (دام ظله)
و-تاثیر پذیری گفتمان فاطمی سلام الله علیها در جانشین پروری و کادرسازی در چشم انداز حکمرانی دینی
ه-تاثیر گفتمان فاطمی سلام الله علیها بر مطالعات فرهنگی در حوزه زنان 
ی-تاثیر گفتمان فاطمی سلام الله علیها بر ورزش بانوان
 فایل های مورد نیاز

دستور العمل مقاله فارسی
   
دستور العمل مقاله انگلیسی
   
فونت های مورد نیاز

پوستر همایش

© کلیه حقوق این وب سایت محفوظ می باشد .
طراحی و پیاده سازی شده توسط : همایش نگار ( ویرایش 10.0.6)